I Jaspers a Ravenna per l’inaugurazione di Dante Plus 2022

I Jaspers a Ravenna per Dante Plus 2022

DANTE PLUS - I Jaspers cantano per le vie di Ravenna vestiti da Dante